Osteopathie voor honden

“ De structuur bepaalt de functie, en de functie bepaald de structuur ” is een van de belangrijke uitspraken van Andrew Taylor Still, de grondlegger van osteopathie.

De osteopathie gaat ervan uit dat alle weefsels in een lichaam moeten kunnen bewegen ten opzichte van elkaar om het lichaam goed te kunnen laten functioneren. Met ‘alle weefsels’ bedoelen we ook daadwerkelijk ‘alles’, dus van botten, gewrichten en spieren, tot organen, bindweefselvliezen en bloedvaten. Door ziekte, stress en trauma kan de beweeglijkheid van weefsel verstoord raken, verminderen of helemaal verdwijnen. Zo’n niet goed bewegende regio noemen we een blokkade, een terrain, een laesie of een restrictie. Het goed functioneren wordt dan belemmerd en dan gaat het lichaam (op termijn) klachten vertonen. Het kan zijn dat je een blokkade niet gelijk opmerkt, omdat een lichaam vaak heel goed in staat is om een compensatie te maken op een blokkade. Maar zodra er teveel of te langdurig gecompenseerd moet worden, loopt op een gegeven moment de spreekwoordelijke emmer over en gaat het dier klachten aangeven. De compensatie mogelijkheden raken op, en veranderen in decompensaties die ongemak veroorzaken. Wat voor een klachten dit geeft hangt af van onder meer de locatie en de grootte van de blokkade, de overige gezondheidstoestand van de hond en van zijn karakter.

Het doel van een behandeling is het herstellen van beweeglijkheid, waardoor het lichaam weer in een goed evenwicht kan komen en het dier weer de kans krijgt te herstellen.

Er worden honden met zeer uiteenlopende klachten aangeboden bij de osteopaat. Je kan dan denken aan klachten van het bewegingsapparaat, zoals kreupelheden, stijfheid en rugpijn, maar ook aan totaal andere klachten zoals bepaalde gedragsveranderingen, hormonale problemen en vage klachten in de categorie ‘ik weet niet wat er aan de hand is, maar mijn hond is niet meer de hond zoals ik hem ken’. Daarnaast kan een osteopaat ook hulp bieden bij orgaanproblemen zoals chronisch diarree en misselijkheidklachten. En last but not least kan osteopathie ook preventief worden ingezet: elke hond speelt wel eens te wild of valt een keer ergens vanaf. Door zo’n hond dan al eens preventief na te kijken, kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden. Het preventief behandelen is ook heel zinvol voor sporthonden. Immers: hoe beter een sporthond zijn lichaam kan gebruiken, hoe beter de prestaties zullen zijn en hoe kleiner de kans op blessures.

Met bepaalde klachten kun je niet terecht bij een osteopaat, maar is de dierenarts de aangewezen persoon om heen te gaan. Je moet dan denken aan acute klachten als koortsen, wonden, kolieken, e.d. Twijfel je of je met de klachten die jouw hond laat zien bij een osteopaat terecht kunt? Bel of email dan even voor overleg.

Hoe ziet een behandeling eruit ?

We beginnen met de behandeling altijd met een anamnese en een palpatie. Dit houd in dat we de klachten bespreken van de hond, en zijn/haar lijf navoelen op gevoeligheid, temperatuur of verandering in oppervlakkig weefsel en beweeglijkheid. Na verschillende testen word de hond behandeld. De behandeling is volledig manueel en duurt (een beetje afhankelijk van de problemen) ongeveer 45-60 minuten. Na de behandeling zijn kan er nog lange tijd reactie te zien zijn. Nadat de blokkades zijn opgelost begint het eigenlijk pas, en wordt het zelf herstellend vermogen van de hond aangesproken om weer balans en vitaliteit te ontwikkelen. Na de behandeling kunnen vermoeidheid en/of spierpijn te zien zijn bij de hond.

A.T. Still zei “Find it, Fix it and leave it alone ”. Na een behandeling is het belangrijk het lichaam de tijd te geven te doen met de mobiliteit die het heeft terug gekregen. Er wordt minimaal 3 dagen geadviseerd te stappen, en de nawerking kan afhankelijk van de gevonden problemen wel weken voelbaar zijn.

Een behandeling voor uw hond kost €75,00 euro. Mocht u denken dat uw hond gebaat is bij een behandeling. Neem gerust contact op.